Кампање

Кампање

Кампање

За успешну кампању о хранитељству пре свега је потребно обезбедити удружену медијску кампању која руши конвенционалне стереотипе о хранитељству и охрабрује људе да размишљају о томе да постану хранитељи.

Такође је потребно информисати грађане –потенцијалне хранитеље да је у Републици Србији тренутно седам и по хиљада деце без родитељског старања, којој је потребан породични смештај или усвојење.

Активним промовисањем хранитељства и усвојења, потенцијалним хранитељима и усвојитељима ћемо се заправо приближити и ставити им до знања да им није потребно савршенство, већ да им је потребна посвећеност и љубав коју хранитељи и усвојитељи могу да пруже.

Квалитетно промовисање хранитељства и усвојења ће стручним радницима омогућити да нађу хранитељске и усвојитељске породице за децу и младе којима је потребна подршка и стабилна хранитељска и усвојитељска породица.

За потребе обезбеђивања кампање за хранитељство и усвојење Центар ће наставити сарадњу са локалним медијима, а настојаће да настави са презентовањем и ширем аудиторијуму.Кампању је потребно водити планирано и континуирано.