Цене услуга

Цене услуга

Цене услуга

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС”, број 79/05, 101/07 И 95/10), члана 210. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС”, број 24/11) и члана 119. Породичног закона (“Службени гласник РС”, број 18/05), а у складу са правилником о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области социјалне заштите које финансира Република (“Службени гласник РС”, број 15/92, 100/93, 12/94, 51/97, 70/03, 97/03, 99/04, 100/04, 25/05, 77/05, 60/06 и 8/11), доносим 

РЕШЕЊЕ О ЦЕНАМА УСЛУГА ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА