У организацији Клуба хранитеља, 25. августа 2021. године организован је излет у Сокобању на који су ишле хранитељице заједно са децом на смештају. Послужило их је време па су могли да разгледају бању и посете најпопуларније локације. За наредни период планирани су и други излети за децу и хранитељице према броју заинтересованих.