Радионица за хранитеље

Током јуна месеца све активне хранитељице похађале су радионицу „Дигитално (интернет) насиље, злоупотреба деце путем интернета и друштвених мрежа.“ Ради лакшег и ефективнијег рада, радионица је одржана у неколико термина како би се радило у мањим групама. Тема је изабрана од стране стручних радника ЦПСУ „Милошевац“ јер је препозната као врло актуелна и неопходна у циљу унапређивања знања о заштити деце у модерном друштву, али и прилика да саме хранитељице унапреде своја знања о дигиталним технологијама, начинима злоупотребе интернета и друштвених мрежа од стране појединаца или група.
Радионица је од стране учесника оцењена као врло корисна а савети који су предложени као применљиви. Водитељи радионице били су радници ЦПСУ „Милошевац“, Андријана Пантовић, дипл. соц. радник и Марија Стаменић, дипл. психолог.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *