Обука

У периоду од априла до јуна 2016. године, у оквиру редовних делатности ЦПСУ „Милошевац“, реализована је још једна обука потенцијалних хранитељских породица, изведена по програму „Сигурним кораком до хранитељства“, за породице са територије Милошевца, Трновча, Лозовика, Велике Плане и Смедеревске Паланке. Програм припреме развија сет знања и вештина неопходних за успешно бављење хранитељством. Уједно чини саставни део процене Опште подобности будућих хранитеља.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *