Слике

Дечије активности

Посећивали су нас драги гости из свих крајева света

Познати за Милошевац и у Милошевцу

Семинари и едукације за хранитеље

Сарадници и донатори

Семинар из 1979. године

Додела пакетића за децу и интерактивна дечија представа (2014)